Goods sold are not returnable and refundable.

Barangan yang telah dijual tidak boleh dipulangkan dan  tidak boleh dikembalikan wang smula.